Postdoktorand

Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení místa postdoktoranda

Výběrové řízení bylo ukončeno.