Izolace archivu Květná

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Izolaci archivu Květná.

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.