Vyhlášení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů

Vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy. Žádosti v písemné formě na sekretariát a elektronicky na novotna@ivb.cz do 15. dubna 2019.