Vyhlášení dalšího (14.) kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.

Žádosti v písemné formě podávejte na sekretariát a elektronicky na novotna@ivb.cz do 24. září 2019.