Vedoucí editor

Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího editora mezinárodního vědeckého časopisu Folia Zoologica (úvazek 0,3).