Konference Zoologické dny — 7. a 8. února 2019

Konference „Zoologické dny 2019“ se uskuteční ve dnech 7. a 8. února 2019 v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Konference je určena především pro studenty a vědce přírodovědeckých fakult. Program zahrnuje prezentace týkající se nejrůznějších aspektů základního i aplikovaného zoologického výzkumu. Tak jako každý rok budou přednášky probíhat v paralelních sekcích a samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“). Před samotnou konferencí proběhne v přednáškové místnosti na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Brno-Pisárky, Květná 8) workshop na téma „Bayesian Inference in statistical modelling in ecology“. Workshop povede dr. Carl Smith (University of St Andrews, UK). Více informací o konferenci a workshopu můžete najít zde: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email