Ředitel ústavu

Honza Marcel, doc. Ing., Dr., +420 543 422 554, <honzabrno.cas.cz>, behaviorální ekologie

Vedoucí pracovišť

Bryja Josef, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D., +420 560 590 601, <bryjabrno.cas.cz>, molekulární ekologie

Jurajda Pavel, Ing., Dr., +420 543 422 523, <jurajdabrno.cas.cz>, ekologie ryb

Rudolf Ivo, doc. RNDr., Ph.D., +420 519 352 961, <rudolfbrno.cas.cz>, surveillance zoonóz, emergentní nákazy

Vědečtí pracovníci kmenoví

Albrecht Tomáš, doc. Mgr., Ph.D., +420 560 590 614, <albrechtivb.cz>, evoluční ekologie, ekologie ptáků

Baird Stuart J.E., Ph.D., +420 560 590 613, <stuartj.e.bairdgmail.com>, evoluční biologie, populační genetika

Čapek Miroslav, Ing., CSc., +420 543 422 538, <capekivb.cz>, ekologie ptáků, ptačí parazité

Goüy de Bellocq Joëlle , Ph.D., +420 560 590 613, <Joelle.GouydeBellocqua.ac.be>, molekulární epidemiologie

Gvoždík Lumír, doc. Mgr., Ph.D., +420 568 422 763, <gvozdikbrno.cas.cz>, fyziologická a evoluční ekologie

Gvoždík Václav, RNDr., Ph.D., +420 560 590 622, <vaclav.gvozdikivb.cz>, evoluční historie, herpetologie

Homolka Miloslav, RNDr., CSc., +420 543 422 517, <homolkaivb.cz>, ekologie savců

Hubálek Zdeněk, prof. RNDr., DrSc., +420 519 352 961, <zhubalekbrno.cas.cz>, eko-epidemiologie mikrobiálních nákaz

Janáč Michal, Mgr., Ph.D., +420 543 422 515, <janacivb.cz>, ekologie ryb, biologické invaze

Koubek Petr, prof. RNDr., CSc., +420 543 422 548, <koubekbrno.cas.cz>, ekologie savců

Martínková Natália, Mgr., Ph.D., +420 560 590 605, <martinkovaivb.cz>, fylogeneze a fylogeografie

Ondračková Markéta, Mgr., Ph.D., +420 543 422 522, <audreysci.muni.cz>, parazitologie ryb

Petrželková Klára, Mgr., Ph.D., +420 543 422 549, <petrzelkovaivb.cz>, primatologie

Piálek Jaroslav, prom. biol., CSc., +420 560 590 602, <jpialekbrno.cas.cz>, hybridní zóny, populační genetika

Polačik Matej, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <polacikivb.cz>, behaviorální a evoluční ekologie ryb

Procházka Petr, RNDr., Ph.D., +420 543 422 550, <prochazkaivb.cz>, behaviorální ekologie a migrace ptáků

Reichard Martin, doc. RNDr., Ph.D., +420 543 422 522, <reichardivb.cz>, behaviorální a evoluční ekologie ryb

Šálek Martin, Ing., Ph.D., +420 387 775 621, <martin.salipost.cz>, ekologie ptáků a savců

Šikutová Silvie, Mgr., Ph.D., +420 519 352 961, <sikutovabrno.cas.cz>, ekologie přenašečů nákaz

Tkadlec Emil, prof. MVDr., CSc., +420 585 634 561, <tkadlecprfnw.upol.cz>, populační dynamika

Vallo Peter, Mgr., Ph.D., +420 543 422 551, <valloivb.cz>, fylogeneze netopýrů

Vetešník Lukáš, Ing., Ph.D., +420 543 422 533, <vetesnikivb.cz>, ekologie ryb

Zima Jan , prof. RNDr., DrSc., +420 543 422 553, <jzimabrno.cas.cz>, cytogenetika a biodiversita

Zukal Jan, doc. Mgr., Dr., MBA, +420 543 422 544, <zukalivb.cz>, ekologie netopýrů

Vědečtí pracovníci grantoví

Adámek Zdeněk, doc. RNDr., CSc., +420 543 422 523, <adamekivb.cz>, ekologie ryb

Berková Hana, Mgr., Ph.D., +420 543 422 544, <berkova.hanagmail.com>, ekologie netopýrů

Halačka Karel, Ing., CSc., +420 543 422 532, <halackaivb.cz>, ichtyologie

Koleček Jaroslav, RNDr., Ph.D., +420 543 422 545, <j.kolecekgmail.com>, ekologie a migrace ptáků

Krojerová-Prokešová Jarmila, Mgr., Ph.D., +420 543 422 543, <jprokesovaivb.cz>, ekologie savců

Mendel Jan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 533, <mendelivb.cz>, molekulární biologie a genetika

Nürnberger Beate, Ph.D., <bdnurnbergerivb.cz>, evolutionary biology, population genetics, bioinformatics

Poláková Radka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 545, <radkpolcentrum.cz>, molekulární ekologie, behaviorální ekologie

Požgayová Milica, Mgr., Ph.D., +420 543 422 550, <carringtonseznam.cz>, behaviorální ekologie

Roche Kevin, Bc., CSc., +420 543 422 521, <kevin.rochehotmail.co.uk>, ekologie ryb, rybí predátoři

Straková Petra, Mgr., Ph.D., <strakova.pcentrum.cz>, zoonotické viry obratlovců

Odborní pracovníci

Betášová Lenka, Ing., +420 519 352 961, <betasovaivb.cz>, molekularni diagnostika patogenů

Blažejová Hana, Mgr., +420 519 352 961, <blazejovaivb.cz>, ekologie arbovirů přenášených komáry

Bryjová Anna, Mgr., +420 560 590 621, <bryjovaivb.cz>, molekulární genetika

Fornůsková Alena, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <fornuskovaivb.cz>, koevoluce patogenů s hostiteli

Hájková Petra , Mgr., Ph.D., +420 608 908 285, <hajkovaivb.cz>, ochranářská genetika

Holánová Eva, Mgr., +420 560 590 607, <EvaRybnickovaseznam.cz >, molekulární biologie

Jurajdová Zdenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 521, <valovaivb.cz>, reprodukce ryb

Polačiková Lenka, Mgr., Ph.D., +420 543 422 527, <lenka.polacikovagmail.com>, lab manager

Slabáková Hana, Ing., +420 543 422 524, <slabakovabrno.cas.cz>, vedoucí knihovny (SVI)

Šugerková Monika, Mgr., <sugerkovabrno.cas.cz>

Post-doktorandi

Blažek Radim, RNDr., Ph.D., +420 543 422 527, <demonsci.muni.cz>, evoluční ekologie anualních ryb

Čížková Dagmar, Mgr., Ph.D., +420 568 423 194, <dejshaseznam.cz>, molekulární biologie a genetika

Ďureje Ľudovít, Mgr., Ph.D., +420 568 627 950, <durejegmail.com>, behaviorální genetika a speciace

Hiadlovská Zuzana, Mgr., +420 560 590 612, <328868mail.muni.cz>, behaviorální ekologie hlodavců

Janotová Kateřina, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <kjanotovaseznam.cz>, behaviorální ekologie

Javůrková Veronika, Mgr., Ph.D., +420 560 590 621, <veronika.javurkovagmail.com>, ekologie a ekofyziologie ptáků

Kvach Iurii, Ph.D., <yuriy.kvachgmail.com>, ichtyoparazitologie

Mikula Ondřej, Mgr., Ph.D., +420 532 290 156, < onmikulagmail.com>, fylogeneze a morfologie hlodavců

Opatová Pavlína, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <p.opatovagmail.com>, evoluční ekologie a ekofyziologie

Smolinský Radovan, Ing., Ph.D. et Ph.D., +420 560 590 608, <radovan.smolinskygmail.com>, termální biologie

Šulc Michal, Mgr., Ph.D., +420 737 904 599, <sulc-michalseznam.cz>, behaviorální ekologie ptáků

Tomášek Oldřich, MVDr., Ph.D., +420 560 590 604, <oltmskgmail.com>, evoluční ekologie a ekofyziologie

Vošlajerová Barbora, RNDr., Ph.D., <barabimovacentrum.cz>, behaviorální ekologie a genetika

Vrtílek Milan, Mgr., Ph.D., +420 543 422 557, <vrtilekivb.cz>, evoluční ekologie halančíků

Všetičková Lucie, Ing., Ph.D., +420 543 422 523, <lucka.kocandaseznam.cz>, hydrobiologie a potravní ekologie ryb

Zemanová Barbora, Mgr., Ph.D., +420 560 590 612, <barca_zemanovacentrum.cz>, ochranářská genetika

Doktorandi

Aghová Tatiana, Mgr., +420 560 590 607, <tatiana.aghovagmail.com>, fylogeografie afrických hlodavců

Albrechtová Jana, Mgr., <jana.brehovaseznam.cz>, evoluční biologie

Bainová Hana, Mgr., <hanulaygmail.com>, ekologická a evoluční imunologie

Bartáková Veronika, Mgr., +420 543 422 557, <324243mail.muni.cz>, molekulární ekologie

Bobek Lukáš, Mgr., <bobek.lvolny.cz>, ekofyziologie ptáků

Dolinay Matej, Mgr., +420 +42 077 306, <dolinaymgmail.com>, herpetologie, fylogeografie, fylogenetika

Gast M.Sc. Oliver, +420 560 590 613, <olivergastweb.de>, speciation, population genomics

Janča Martin, <martyjancaseznam.cz>

Kauzál Ondřej , Mgr., +420 560 590 607, <okauzalgmail.com>, ekologická a evoluční endokrinologie

Kotasová Adámková Marie, Mgr., <ma.adamkovagmail.com>, ekologie a ekofyziologie ptáků

Králová Tereza, Mgr., +420 560 590 607, <kralova.terezamail.muni.cz>, imunogenetika

Kumar Anandan Sampath, +420 775 531 797, <sampath.anandanmail.muni.cz>, mechanisms of life-history evolution

Martincová Iva, Mgr., +420 560 590 612, <150438mail.muni.cz>, populační genetika a speciace

Mikl Libor, Mgr., <libor.miklseznam.cz>, hydrobiologie, potrava ryb

Nezhybová Veronika, Mgr., <michalkovaivb.cz>, ichtyoparazitologie

Pravdová Markéta, Mgr., <375712mail.muni.cz>, ichtyoparazitologie

Sosnovcová Kateřina, Mgr., +420 543 422 545, <katka.mindaseznam.cz>, populační ekologie, migrace ptáků

Šlapanský Luděk, Mgr., <270489mail.muni.cz >, invazní druhy ryb

Těšíková Jana, Mgr., <357079mail.muni.cz>, koevoluce hlodavců a virů

Vlčková Klára , Mgr., +420 543 422 549, <klari.vlckovagmail.com>

Žák Jakub, Mgr., <zakjanatur.cuni.cz>, evoluční ekologie ryb

Diplomanti

Brlík Vojtěch , <vojtech.brlikgmail.com>, migrace ptáků a ptačí společenstva

Fojtů Jitka, <jit.fojtusci.muni.cz>, paraziti ryb

Pospíšilová Iva, Bc., <19ipospisilovagmail.com>, behaviorální ekologie a fysiologie myší