Cíle výzkumu

V důsledku environmentálních a socio-ekonomických změn stejně jako postupující globalizace se infekční choroby stávají významnou výzvou pro humánní i veterinární medicínu. Naším hlavním cílem je interdisciplinární a komplexní studium lidských a veterinárních patogenů s důrazem na: objevování a popis nových (emergentních) patogenů, posouzení role mikrobiálních patogenů a obratlovčích hostitelů při jejich cirkulaci v přírodních ekosystémech, koevoluce patogenů s jejich hostiteli, posouzení rizik zoonotických nákaz, determinace preventivních a kontrolních opatření z hlediska potlačení infekčních nemocí.

Aktuálně řešená problematika:

  • ekologie mikroorganizmů přenášených hematofágními členovci (např. flaviviry West Nile a klíšťové encefalitidy, spirochéta Borrelia burgdorferi, rickettsia Anaplasma phagocytophilum, prvok Babesia spp.) včetně posouzení rizika nákazy pro člověka;
  • implementace koncepce 'One health' pro studium emergentních zoonóz;
  • syndrom bílého nosu (geomykóza způsobená nedávno popsaným druhem plísně Geomyces destructans) jako kritická hrozba pro evropské populace netopýrů;
  • koevoluce hlodavčích virů (hanta-, arena- a herpesvirů) s jejich rezervoárovými hostiteli;
  • komplexní studium vztahu parazit-hostitel u afrických lidoopů.

Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Srovnávací genomika hybridizace parazitů s ohledem na míru divergence hostitelů (2018-2020)
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.

Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmintóz u kriticky ohrožených horských goril (2018-2020)
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

Hybridní zóny: přírodní laboratoře pro studium vzniku patogenů (2016-2018)
Řešitel: Joëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.

Genetická diverzita a přenosy strongyIidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi (2015-2018)
Řešitel: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.

ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (2012-2018)
Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.

Ukončené projekty

Grantová agentura akademie věd ČR

Grantová agentura ČR

Individuální projekty

Mezinárodní projekty

Ministerstvo zemědělství

Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy