80004 – 17 - 01 Dodávka spektrofotometru na mikroobjemy i kyvety s možností připojení fluorometru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku spektrofotometru na
mikroobjemy i kyvety s možností připojení fluorometru

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup bílé techniky v režimu náhradního plnění

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup bílé techniky v režimu náhradního plnění

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výpočetní techniky v režimu náhradního plnění

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup výpočetní techniky v režimu náhradního plnění

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup komorové myčky klecí, vík a pítek

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup komorové myčky klecí, vík a pítek

Nákup horizontálního parního sterilizátoru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup horizontálního parního sterilizátoru

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup multifunkčního microplate reader II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup multifunkčního microplate reader II


Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

IT Administrátor

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice IT Administrátor


Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Purchase of IT services for National Animal Genetic Bank

Purchase of IT services for National Animal Genetic Bank


Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup multifunkčního microplate reader

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup multifunkčního microplate reader

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Izolace archivu Květná

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Izolaci archivu Květná.


Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výpočetní techniky v rámci režimu náhradního plnění 2016

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup výpočetní techniky v rámci režimu náhradního plnění 2016

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Správa PC a počítačové sítě

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Správu PC a počítačové sítě

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Prodej použitého automobilu Fiat Doblo 1.6

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na prodej použitého automobilu Fiat Doblo 1.6

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup notebooku

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup notebooku

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup užitkového 9-místného automobilu II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup užitkového 9-místného automobilu II


Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Firewall

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Firewall

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup laboratorního autoklávu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup laboratorního autoklávu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup užitkového 9-místného automobilu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup užitkového 9-místného automobilu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup termokamery pro kontinuální monitoring

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup termokamery pro kontinuální monitoring

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výrobníku ledové tříště II

Zadavatel v souladu s ustanovením $84 odstavce 1 bodu a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rozhodl o tom, že zrušuje zadávací řízení
Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce: „Nákup výpočetní techniky“

Sdělujeme všem dodavatelům, dodatečné údaje k zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výpočetní techniky

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup výpočetní techniky

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup elektroforézy se zdrojem a zobrazovacího systému

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup elektroforézy se zdrojem a zobrazovacího systému

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Dodávka stereomikroskopu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku stereomikroskopu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výrobníku ledové tříště

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup výrobníku ledové tříště

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup stolní centrifugy a cykleru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup stolní centrifugy a cykleru

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Technický dozor investora stavby „Novostavba budovy chovů Studenec“

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na technický dozor investora stavby „Novostavba budovy chovů Studenec“

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Koordinátor BOZP a PO stavby „Novostavba budovy chovů Studenec“

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na koordinátora BOZP a PO stavby „Novostavba budovy chovů Studenec“

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Nákup výpočetní techniky v rámci režimu náhradního plnění - 2015

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup výpočetní techniky v rámci režimu
náhradního plnění - 2015

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup osobního automobilu III

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup osobního automobilu III

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup osobního automobilu IV

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup osobního automobilu IV

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Informace o možnosti ubytování v novostavbě provozní budovy areálu detašovného pracoviště ve Studenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

seznamuji vás s možností požádat o přidělení služebního bytu či přechodného ubytování v budově novostavby provozní budovy v areálu detašovaného pracoviště Studenec.

Provedení finančního auditu projektu OPVK

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Provedení finančního auditu projektu OPVK
„NextGenProject: Technologie nové generace v evoluční
genetice“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0303, který je na ÚBO realizován.

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Mohelský mlýn - genetická banka

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Purchase of video tracking system for automatically recording animal activity and movement

Purchase of video tracking system for automatically recording animal activity and movement

Nákup osobního automobilu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup osobního automobilu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Mohelský mlýn - genetická banka

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce Mohelský mlýn - genetická banka.

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Dodávka spektrofotometru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku spektrofotometru.

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Dodávka mikroskopu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku mikroskopu.

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup mrazícího boxu

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup mrazícího boxu

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výpočetní techniky II

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup počítačů, monitorů, notebooků, serveru a multifunkčního zařízení

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup výpočetní techniky

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na nákup počítačů, monitorů,
notebooků, serveru a multifunkčního zařízení

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Úprava podkroví - Mohelský mlýn

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v řízení o zadání zakázky malého rozsahu.
Zakázka na stavební práce „Úprava podkroví – Mohelský mlýn “

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

OPVK - 403 – Nákup počítačového clusteru

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na OPVK - 403 – Nákup počítačového clusteru

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup kontejneru pro transport biologických vzorků

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Nákup kontejneru pro transport biologických vzorků

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Nákup bezpečnostních skříní III

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na Nákup bezpečnostních skříní III

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Dodávka a montáž klimatizace serverovny pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na Dodávku a montáž klimatizace serverovny pro detašované pracoviště Studenec

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Dodávka výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na Dodávku výrobníku ledové tříště pro detašované pracoviště Studenec

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Výzva k podání nabídek

Prodej použitého automatického 4-kapilárního genetického analyzátoru DNA Applied Biosystems 3130
Genetic Analyzer s příslušenstvím

Výzva k podání nabídek

Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec, okr. Třebíč - II

Zadávací řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu bylo ukončeno.

Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu detaš. pracoviště Studenec

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na "Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec, okr. Třebíč"

Výběrové řízení bylo zrušeno.