Finished projects

Grant agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Grant agency of the Czech Republic

Individual projects

Monitoring of large carnivores in SCI Beskydy (2011-2014)
Investigator: prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

International projects

Marie Curie intra-European fellowship PHYLOMICROTUS (2006-2008)
Investigator: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

A multidisciplinary study of hybrid zones in the common shrew (2004-2007)
Investigator: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Ministry of Agriculture

Ministry of Education, Youth and Sport

Science for all senses (2012-2014)
Investigator: Mgr. Anna Bryjová

Next-generation technologies in evolutionary genetics (2012-2015)
Investigator: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu - od teorie k praxi (2011-2014)
Investigator: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Biodiversity Research Center (2005-2011)
Co-investigator: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Ministry of Environment