Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy sýček obecný (Athene noctua) a strnad zahradní (Emberiza hortulana) (2015-2016)

Řešitel: Ing. Martin Šálek, Ph.D.
Číslo projektu: MGSII - 52
Agentura: Ministerstvo životního prostředí
Doba řešení: 01. 01. 2015 - 30. 04. 2016