Změny biodiversity komárů - vektorů patogenních agens, v souvislosti se změnami klimatu (2008-2011)

Řešitel: RNDr. Jiří Halouzka, Ph.D.
Číslo projektu: 2B08003
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2011