Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy (2006-2008)

Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Číslo projektu: GA524/06/0687
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008