Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí (2003-2007)

Řešitel: Ing. Miroslav Prokeš, CSc.
Číslo projektu: QF3028
Agentura: Ministerstvo zemědělství
Doba řešení: 01. 01. 2003 - 31. 12. 2007