Úloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší

Spoluřešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Číslo projektu: 17-04364S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019