Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna (2017-2019)

Spoluřešitel: doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.
Číslo projektu: 17-15480S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019