Reprodukční strategie obligátního hnízdícího parazita: výběr hostitele, poměr pohlaví mláďat a individuální úspěšnost (2017-2019)

Řešitel: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
Číslo projektu: 17-12262S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019