(Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry

Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Číslo projektu: IAA600930611
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008