Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013-2017)

Řešitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Číslo projektu: 13-06451S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 02. 2013 - 31. 12. 2017

Cílem projektu je výzkum sezónních interakcí mezi geograficky oddělenými oblastmi u dálkových migrantů. Specificky budeme studovat, jak podmínky v jednom období roku ovliv?ují kondici, chování a úspěšnost v následujících sezónách. Plně využijeme nedávno vyvinutých miniaturních geolokátorů, které nám poskytnou detailní informace o poloze zimoviš?, jakož i o načasování, směru a délce migrace. Tato geografická informace spolu s údaji o lokální produktivitě a počasí, parazitační zátěži a poměrech stabilních izotopů v tkáních vyrostlých na zimovišti nám umožní zkoumat důsledky kvality prostředí na zimovišti pro následný tah a reprodukční úspěšnost. Rovněž otestujeme efekt reprodukčního úsilí a podmínek na hnízdišti na následující fáze ročního cyklu. Projekt významně přispěje k biologickému porozumění ekologie a evoluce dálkových migrantů a bude neocenitelným přínosem k jejich ochraně.