Ochranářská genetika vybraných obratlovců západního Balkánu (2008-2009)

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Číslo projektu: MEB 090802
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 31. 03. 2008 - 31. 12. 2009