Marie Curie research training network SEXASEX Sex to asex: a case study on transitions and coexistence between sexual and asexual reproduction (2006-2008)

Spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Číslo projektu: MRTN-CT-2004-512492
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008