Lokusy kvantitativně dědičných znaků (QTL) agresivity samců myší domácích (2007-2009)

Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Číslo projektu: KJB600930701
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2007 - 31. 12. 2009