Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life syndromech Afrotropických a Evropských pěvců (2017-2019)

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: 17-24782S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019

Environmentální gradienty poskytují vhodný modelový systém ke studiu vlivu role variablity prostředí v evoluci life-history znaků a s nimi souvisejících pace-of-life syndromů (POLS). V rámci tohoto projektu bude využit komparativní přístup a testován základní předpoklad kontrastních POLS znaků při srovnání druhů tropické a temperátní zóny, což by mělo odpovídat dobře dokumentovaným posunům k rychlejším životním strategiím ptáků se vzůstající zeměpisnou šířkou. Aby bylo možno stanovit, zda v rámci altitudinálního gradientu dochází k podobným posunům POLS se stoupající nadmořskou výškou, projekt se zaměří na detailní studium dynamiky POLS podél výškového gradientu na Mt Cameroon, vůbec poprvé v rámci tropů Starého světa. S využitím multidisciplinárních přístupů a metod v současné době v zoologickém a ekologickém výzkumu novátorských, bude možno pochopit fyziologické a imunologické mechanismy hrající roli v evoluci životních strategií.