Komercializace výsledků zoologického výzkumu - aplikace využitelné v praktické ochraně přírody

Řešitel: doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA
Číslo projektu: TG03010048
Agentura: Individuální projekty
Doba řešení: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2018

Cílem projektu je v souladu s národními prioritami zásadně přispět k využití a komercializaci výsledků zoologického výzkumu Ústavu biologie obratlovců AV ČR. v.v.i., které se uplatní v praktické ochraně přírody zejména biologické rozmanitosti evropské fauny. Projekt je zaměřen zejména na podporu ověření výsledků experimentálního výzkumu a vývoje I. rychlé druhové diagnostiky ryb včetně detekce hybridů, II. umělého výtěru a odchovu juvenilních jedinců ohrožených druhů ryb a způsobu jejich dotačního vysazení, III. neletálních diagnostických (UV lampa, ELISA kit a PCR in situ) a monitorovacích prostředků (elektrolov), IV. ochranného technického prostředku proti možným škodám způsobeným vydrou rybí obsádce a V. metodik pro monitoring plísňových onemocnění netopýrů resp. obojživelníků.