Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019)

Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.
Číslo projektu: 17-09807S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019