Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality (2017-2019)

Spoluřešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.
Číslo projektu: 17-09807S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019

Ačkoliv sex je dominantním způsobem rozmnožování u eukaryot, molekulární mašinerie kontrolující produkci redukovaných gamet byla v evoluci mnohokrát pozměněna, což vedlo ke vzniku mnoha asexuálních linií u živočichů i rostlin. Tyto linie vykazují řadu různých cytologických mechanismů zabezpečujících asexuální reprodukci a slouží jako excelentní modely v mnoha biologických disciplínách. Nicméně, mechanismy zodpovědné za iniciaci asexuality u původně sexuálních organismů nejsou, až na výjimky, známy. Jelikož mnoho asexuálů se jeví jako mezidruhoví hybridi, zvažuje se hybridizace jako horký kandidátní mechanismus. Není však dosud jasno, jak by sama hybridizace mohla asexualitu iniciovat a zda tak vůbec obecně činí. Projekt má za cíl testovat kauzální vztahy mezi hybridizací a asexualitou a zkoumat, zda vznik hybridní asexuality souvisí s genetickou vzdáleností mezi druhy.