Introgrese přes druhovou bariéru a její analýza ve vysokém rozlišení (2015-2017)

Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.
Číslo projektu: 15-13265S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2017

Cílem tohoto projektu je dovodit roli vnitrogenomového konfliktu při vzniku anebo prolomení druhových bariér. Genetické stopy křížení mezi anatomicky moderními lidmi a neandertálci podnítily silný zájem o detailní strukturu introgrese v genomech. Podobný výzkum jsme nedávno koncipovali u jediného hybridizačního systému s odpovídajícím genomovým rozlišením: evropské hybridní zóny domácích myší (HZ). Naše analýza o vysokém rozlišení umožňuje jednoznačné odlišení ancestrálního a introgresního polymorfismu, což je zásadním předpokladem pro pochopení historie druhů. Tento projekt vychází právě z tohoto unikátního genomového zdroje. K tomuto účelu budou využity stávající rozsáhlé databáze vzorků i dat z myší HZ doplněné o cílený sběr nového materiálu. Činnost dosud identifikovaných kandidátních genů bude podrobněji mapována pomocí cílených genetických studií („hybrid enrichment“ technologie) a dalších metod, kombinovaných s laboratorními kříženími a fylogeografickými analýzami kolonizační historie domácích myší.