Intengrated consortium on ticks and tick-borne diseases

Spoluřešitel: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Číslo projektu: ICTTD-3
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2004 - 31. 12. 2008