Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (2008-2012)

Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Číslo projektu: GA206/08/0640
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2008 - 31. 12. 2012