Ichtyoparazitologie-centrum základního výzkumu

Spoluřešitel: Ing. Pavel Jurajda, Dr.
Číslo projektu: LC522
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2009