Genotypy a fenotypy spojené s introgresí Y chromozomu přes hybridní zónu myši domácí v Evropě: porovnání transektů (2017-2019)

Řešitel: Stuart J.E. Baird, Ph.D.
Číslo projektu: 17-25320S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019