Genetika (2006-2008)

Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Číslo projektu: GA206/06/0955
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008