Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (2006-2009)

Řešitel: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Číslo projektu: IAA600930609
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2009