Genetická podstata vzniku druhů: Co nám mohou prozradit organismy s heterogametickými samicemi? (2018-2020)

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: 18-14325S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2020

Pohlavní chromosomy hrají zásadní roli při vzniku reprodukční bariéry mezi druhy. Ačkoli jde o velmi obecný jev, mechanismy, které jsou za něj zodpovědné, nejsou dosud dobře prozkoumané a téměř všechny studie zkoumající vliv pohlavních chromosomů ve speciaci byly provedeny na organismech se samčí heterogamií (tj. s pohlavními chromosomy XY). V rámci tohoto projektu prozkoumáme vliv pohlavních chromosomů ve speciaci u organismů s heterogametickými samicemi (tj. s pohlavními chromosomy ZW) na modelu dvou přirozeně hybridizujících ptačích druhů. Kombinace širokého spektra inovativních přístupů zahrnujících analýzu sekvencí celých genomů a transkriptomů, genetické mapování v experimentálních chovech či in vivo fertilizační experimenty nám umožní identifikovat konkrétní geny a molekulární mechanismy odpovědné za vznik reprodukční izolace mezi druhy a velký vliv pohlavních chromosomů v tomto procesu. Porovnání mechanismů speciace u organismů s heterogametickými samci a samicemi umožní oddělit vliv pohlaví a heterogametie, díky čemuž získáme zcela nový vhled do procesu vzniku druhů.