Genetická diverzita ohrožených druhů ryb-nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity

Řešitel: Mgr. Jan Mendel, Ph.D.
Číslo projektu: SM/6/3/05
Agentura: Ministerstvo životního prostředí
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2007