Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů

Spoluřešitel: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Číslo projektu: 17-20284S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019