Fylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni (2016-2018)

Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Číslo projektu: 16-23773S
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2018