Fylogeografie a evoluční historie hrabošíka podzemního Microtus subterraneus (2006-2008)

Řešitel: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
Číslo projektu: KJB600930610
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2006 - 31. 12. 2008