Evoluce rychlé senescence a její vliv na ostatní složky životní strategie (2011-2015)

Řešitel: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Číslo projektu: P506/11/0112
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2015

Pochopení principů toho jak a jakou rychlostí organizmy stárnou je jedním klíčových aspektů současného biologického výzkumu. Projekt má za cíl studium evoluce extrémně rychlého životního cyklu halančíků Nothobranchius furzeri a 3 příbuzných druhů a souvislostí mezi rychlým stárnutí a ostatními složkami životní historie. V rámci projektu budeme experimentálně srovnávat 8 populací 4 sledovaných druhů. Testujeme, jak se jedinci v různých populacích přizpůsobili rozdílnému prostředí, nejdůležitější determinantě jejich životní strategie. V nejsušších habitatech předpokládáme nejkratší délku života, nejrychlejší dospívání, a produkci nejmenších, ovšem nejpočetnějších, jiker. Sledujeme také věkově specifické degenerativní změny v tkáních. Očekáváme, že náš výzkum povede k lepšímu pochopení procesů stárnutí a chorob související se stárnutím organizmu.