Evoluce pohlavních ornamentů a jejich informačního významu: srovnávací studie v populacích s divergentními signálními znaky a preferencemi (2014-2016)

Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Číslo projektu: LH14045
Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení: 01. 04. 2014 - 31. 12. 2016