Druhová diverzifikace obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu horských a nížinných deštných lesů: transekt genomem a kontinentem (2015-2017)

Řešitel: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.
Číslo projektu: 15-13415Y
Agentura: Grantová agentura ČR
Doba řešení: 01. 01. 2015 - 31. 12. 2017

Výzkumný projekt kombinuje multidisciplinární techniky za využití fylogenomických dat, koalescenčních přístupů a GIS modelování ekologických nik. Tento kombinovaný přístup umožní zhodnotit, jak divergují populace obojživelníků a jak vznikají nové druhy v na biodiverzitu bohatých tropických lesích. Hlavním cílem je studovat genetickou variabilitu napříč genomem, aby bylo možno empiricky a rigorózně vyhodnotit kryptickou druhovou diverzitu s využitím populačně-genetické koalescenční teorie. Dalším cílem společně v kombinaci s environmentálními a ekologickými charakteristikami modelového systému je zhodnotit faktory, které mohou být hnací silou při vzniku a udržování genetických divergencí. Komparace tří odlišných lesních formací (dvě vzdálené horské oblasti a mezi nimi se rozkládající nížinný les), extrémních životních strategií a habitatů nám umožní obecnější vhled do speciačních procesů u tropických obojživelníků a potažmo obecně v tropech.