Biodiverzita ryb v oblasti soutoku Moravy a Dyje - podpora a stabilizace populací vzácných a ohrožených druhů

Řešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.
Číslo projektu: SP/2D4/55/07
Agentura: Ministerstvo životního prostředí
Doba řešení: 01. 01. 2007 - 31. 12. 2009