Behaviorální a genetické studium prezygotických izolačních bariér v hybridní zóně myši domácí (2005-2008)

Řešitel: prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.
Číslo projektu: IAA6093056
Agentura: Grantová agentura akademie věd ČR
Doba řešení: 01. 01. 2005 - 31. 12. 2008