Aplikace biomanipulací s využitím top down efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (2016-2018)

Řešitel: Ing. Karel Halačka, CSc.
Číslo projektu: QJ1620240
Agentura: Ministerstvo zemědělství
Doba řešení: 01. 02. 2016 - 31. 12. 2018

Cílem řešení projektu je pomocí praktického otestování vytvořit podklady pro optimální systém biomanipulace na vybraných vodních nádržích různého typu vedoucí k zásadnímu zlepšení kvality vody za definovaných podmínek a současně poskytnout i zobecnění získaných poznatků.