A multidisciplinary study of hybrid zones in the common shrew (2004-2007)

Řešitel: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Číslo projektu: 03–51–4030
Agentura: Mezinárodní projekty
Doba řešení: 01. 01. 2004 - 31. 12. 2007