Molekulární epidemiologie helmintóz primátů s důrazem na hlístice r. Trichuris a Probstmayria a jejich hostitelskou specifitu resp. zoonotický potenciál


Hledáme PhD studenta

Více zde.

Program podpory perspektivních lidských zdrojů


Vyhlášení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů


Vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.
Žádosti v písemné formě na sekretariát a elektronicky na novotna@ivb.cz do 15. dubna 2018.

PhD position

22. 3. 2018

The laboratory for infectious diseases common to humans and (non-human) primates is searching for Phd student.

Více zde.

Junior researcher – projekt MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii

16. 2. 2018 - 16. 3. 2018

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: junior researcher – projekt MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii.
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Více zde, příloha 2.

Senior researcher – projekt MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii

16. 2. 2018 - 16. 3. 2018

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: senior researcher – projekt MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii.
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Více zde, příloha 2, příloha 3.

Senior researcher – projekt MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii

16. 2. 2018 - 16. 3. 2018

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: senior researcher – projekt MEZEK: Mezinárodní spolupráce v ekologické a evoluční biologii.
Výběrové řízení bylo ukončeno.

Více zde.

Technik-lab manager/ka


Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., výzkumná skupina M. Reicharda vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice technik-lab manager/ka

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Program podpory perspektivních lidských zdrojů

Vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.

Žádosti v písemné formě na sekretariát a elektronicky na novotna@ivb.cz do 14. září 2017.

Vyhlášení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů


Vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.
Žádosti v písemné formě na sekretariát a elektronicky na novotna@ivb.cz do 18. dubna 2017.

Vědecký pracovník


Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vědeckého pracovníka v oboru biologie obratlovců.

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště


Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Post-doc ECIP 2014


Výběrové řízení na místo post-doktoranda
TOPIC: Fish Parasitology – Host-parasite interactions in freshwater systems

Výběrové řízení bylo ukončeno.