Vyhlášení Programu podpory perspektivních lidských zdrojů

Vyhlášení dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Více informací o Programu PPLZ lze získat na interních stránkách Akademie věd ČR http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html, kde jsou dostupné mj. též odpovědi na často kladené dotazy.
Žádosti v písemné formě na sekretariát a elektronicky na novotna@ivb.cz do 18. dubna 2017.

Vědecký pracovník

Ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vědeckého pracovníka v oboru biologie obratlovců.

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště

Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Post-doc ECIP 2014

Výběrové řízení na místo post-doktoranda
TOPIC: Fish Parasitology – Host-parasite interactions in freshwater systems

Výběrové řízení bylo ukončeno.