Stories of the Biological Collections of the Czech Academy of Sciences – new brochure for the public

Eight different biological collections from three institutes of Czech Academy of Sciences joined together to tell their stories. Therefore you can now find out not only what kinds of collections exist at Czech Academy of Sciences at all but also what they are good for. Listen to story about resistance to drugs that can spread through the environment in the same way as do the pathogens themselves, about cyanobacteria that can help us with the reduction of soil erosion or Alzheimer's disease or the story of the little owl that is calling for rescue...

The brochure was created in 2017 based on panel exhibition of the same name. It was supported by the program ROZE of the Strategy AV21, Czech Academy of Sciences. You can download it on webpage NAGB

Barriers to virus transmission

11. 1. 2017

Intraspecific genetic barriers influecne spatial spread of arenavirus.

Attractive males do not have better sperm

3. 1. 2017

Trade-off between ornament expression and sperm resistance to oxidative challenge.

Non-native Gobiid fishes in our waters

Non-native species can cause significant ecological and economic damage to native species and ecosystems. This study examines the consequences of non-native Gobiid fishes spreading into Central Europe. Impact intensity is strongly affected by the level of anthropogenic damage to indigenous ecosystems (river canalisation) and the stability of native communities (species diversity). Not all non-native species are a disaster - some are simply occupying newly created niches in the environment.

More here.

National Animal Genetic Bank

Ústav biologie obratlovců spolu se svými partnery pracují na vytvoření sbírky genetických vzorků volně žijících obratlovců nejen naší fauny, která v České republice dosud chyběla…

Zatímco v řadě vyspělých zemí světa jsou již několik desítek let shromažďovány genetické vzorky volně žijících živočichů pro budoucí genetické analýzy, v České republice zatím není tato infrastruktura rozvinutá. Přitom díky obrovskému technologickému rozvoji molekulárně-genetických metod v poslední době je genetický zoologický výzkum tím nejvíce dynamickým a umožňuje získání mnoha nových nebo přesnějších poznatků.

Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., se v letošním roce povedlo získat finanční prostředky na vytvoření základu Národní genetické banky živočichů (NGBŽ), na čemž pracuje zejména s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Banka bude aktivně shromažďovat a dlouhodobě uchovávat genetické vzorky (nejčastěji v podobě mraženého kousku tkáně v etanolu, např. svaloviny, nebo krve, případně izolované DNA) co největšího počtu druhů obratlovců ČR, především však druhů ochranářsky významných, klíčových a indikátorových. Existence takové kolekce umožní sledování vývoje genetické diverzity v čase, čímž může významně napomoci druhové ochraně v naší zemi a tedy ochraně biodiverzity, ke které se Česká republika zavázala podpisem mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti. Stane-li se totiž např. některý druh v budoucnu ohrožen, bude možné pomocí historických vzorků z banky odhalit, kdy došlo k poklesu genetické diverzity a tak i odhadnout možnou příčinu ohrožení. Banka se však nebude soustředit pouze na naši faunu, ale bude uchovávat např. i vzorky z ukončených vědeckých projektů, jež pocházejí z celého světa a vzorky banky budou kromě ochranářsko-genetického výzkumu k dispozici i pro jakékoliv jiné studie.

Zatím se rozvoji NGBŽ věnují zejména dvě výše zmíněné instituce, do budoucna však bude banka fungovat jako síť většího počtu organizací, které skladují genetické vzorky pro vědecké účely. Členy sítě se mohou stát také další organizace, jež budou pomáhat činnosti NGBŽ jiným způsobem, např. poskytováním vzorků (záchranné stanice pro hendikepované živočichy, myslivecké spolky apod.). Organizace se stává členem sítě NGBŽ na základě podepsání Memoranda spolupráce a výhody, které členství skýtá, se týkají zejména zvýšení významu vzorků a dat patřících členským institucím, přístupu k osvědčeným metodikám pro budování a správu kolekcí a informací, efektivního společného získávání finančních prostředků na rozvoj infrastruktury aj.

Založení Národní genetické banky živočichů je finančně podporováno Fondem EHP (2009–2014) (č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-025-2015), Krajem Vysočina a Akademií věd České republiky.

Bats with white nose


Millions of bats in North America have died due to diseases caused by fungi Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans. White nose syndrome was first registered in cave close Albany (New York) in 2006. Since then, the disease has expanded massively. Czech team of scientists has demonstrated the occurrence WNS in European bats. Czech bats are able to cope with the disease much better than American bat species. What makes our bats adapted and how they may survive this disease? That's something what the science team composed of experts from the Institute of Biology Vertebrates AV ČR try to discover.Online video.