Bc. Petra Hamplová


Pozice: diplomant
Zaměření: behaviorální ekologie a fysiologie myší
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
E-mail: 409163mail.muni.cz

Diplomová práce

Behaviorální a fysiologické aspekty sociální hierarchie samců myši domácí – příčiny či následky? (konzultant O.Mikula).