Mgr. Marie Kotasová Adámková


Pozice: doktorand
Zaměření: ekologie a ekofyziologie ptáků
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon:
Mobil: +420 608 570 531
E-mail: ma.adamkovagmail.com

Vzdělání

  • 2008-2011: bakalářské studium - Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Bakalářská práce: Riziko predace a predační ztráty koroptve polní (Perdix perdix), (vedoucí D.Rymešová).
  • 2011-2013: magisterské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Diplomová práce: Podněty ovlivňující rozpoznání parasitického vejce v systému hostitel-parasit, (vedoucí M.Honza).
  • 2013-současnost: doktorské studium - Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Disertační práce: Signalizace hladin pohlavních hormonů a odolnosti ke stresu prostřednictvím ornamentů u sociálně monogamního pěvce, (vedoucí T.Albrecht).

Dizertační práce řeší problematiku vztahu hormonálního vyladění a čestnosti signalizace prostřednictvím ornamentů, a to jednak v rámci detailní studie zabývající se reprodukčními strategiemi evropské vlaštovky obecné, a dále pomocí manipulativních pokusů s mírou exprese ornamentů (sledování zpětné vazby mezi intensitou ornamentace a hladinou steroidních hormonů). Zároveň bude stanovena hladina oxidačního stresu, který může být mediátorem (nositelem nákladů) mezi steroidními hormony a ornamentací.

Publikace

2017

Kreisinger J., Kropáčková L., Petrželková A., Adámková M., Tomášek O., Martin J.-F., Michálková R., Albrecht T.: Temporal stability and the effect of transgenerational transfer on fecal microbiota structure in a long distance migratory bird, Frontiers in Microbiology 8 (2017) .