Mgr. Marie Kaštánková, Ph.D.


Pozice: postdoktorand
Zaměření: molekulární genetika, cytogenetika
Oddělení: Detašované pracoviště Studenec
Telefon: +420 776 095 267
E-mail: marie.dolezalkovagmail.com

Výzkumné směry

  • molekulární genetika, cytogenetika a populační ekologie modelového organismu Palearktických vodních skokanů rodu Pelophylax,
  • původ a evoluce polyploidní linie sekavek rodu Botidae,
  • molekulární cytogenetika pohlavních chromozomů vybraných skupin pavouků a pavoukovců,
  • molekulární genetika a populační ekologie slepýšů rodu Anguis.

Vzdělání

  • 2005-2010: Ostravská univerzita v Ostravě (obor: systematická biologie a ekologie).
  • 2010-2016: Univerzita Karlova v Praze (obor: zoologie).

Zaměstnání

  • 2016-2017: Univerzita Karlova v Praze, Katedra mikrobiologie a genetiky – odborný pracovník,
  • 2016-současnost: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov, Laboratoř genetiky ryb - postdoktorand,
  • 2018-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, detašované pracoviště Studenec – odborný pracovník.