Mgr. Kateřina Sosnovcová


Pozice: doktorand
Zaměření: populační ekologie, migrace ptáků
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 545
E-mail: katka.mindaseznam.cz

Dizertační práce

Faktory ovlivňující populační ekologii dálkových migrantů, (školitel P.Procházka).