Mgr. Kateřina Sosnovcová


Pozice: doktorand
Zaměření: populační ekologie, migrace ptáků
Oddělení: Pracoviště Brno
Telefon: +420 543 422 545
E-mail: katka.mindaseznam.cz

Dizertační práce

Faktory ovlivňující populační ekologii dálkových migrantů, (školitel P.Procházka).

Publikace

2018

Sosnovcová K., Koleček J., Požgayová M., Jelínek V., Šulc M., Steidlová P., Honza M., Procházka P.: Timing of natal nests is an important factor affecting return rates of juvenile Great Reed Warblers, Journal of Ornithology 159 (2018) 183-190.